Άρθρο του Γ.Κατρούγκαλου: “Το Μέλλον της Ευρώπης”. Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 2/2/2017

0

Το μέλλον της Ευρώπης

Χρονιά ορόσημο για την Ευρώπη μπορεί  να αποτελέσει το 2017. Οι προοδευτικές δυνάμεις και οι ηγεσίες τους οφείλουν να προτείνουν ουσιαστικές λύσεις με κοινωνικό πρόσημο και ήθος ώστε η γηραιά ήπειρος να ξεπεράσει την πολιτική, οικονομική και κυρίως κοινωνική κρίση που διέρχεται τα τελευταία χρόνια.

Οφείλουμε όλοι μαζί να απαντήσουμε στο ερώτημα «Τι Ευρώπη θέλουμε να χτίσουμε για τα παιδιά μας», ιδίως μετά και την απόφαση των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσουν από την Ενωμένη Ευρώπη. H Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον μιας υπαρξιακής στιγμής οφείλοντας να αντιμετωπίσει τις ευθύνες λανθασμένων πολιτικών που οδήγησαν στην παρούσα σοβούσα κρίση.

Οι αντιδραστικές και αντιευρωπαϊκές δυνάμεις ενισχύονται ακριβώς επειδή το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση, τον φόβο των πολιτών και το αίσθημα αβεβαιότητας για το μέλλον, εφαρμόζοντας αντιθέτως μέχρι σήμερα πολιτικές λιτότητας που αποδιαρθρώνουν το κοινωνικό κράτος, συρρικνώνουν τη μεσαία τάξη και διευρύνουν τις ανισότητες. Για την υπέρβαση αυτής της κατάστασης πρέπει να  εξισορροπηθεί η χρόνια ασυμμετρία μεταξύ της κοινωνικής και οικονομικής διάστασης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με τη λήψη άμεσα μέτρων που θα ενισχύουν τον κοινωνικό και δημοκρατικό χαρακτήρα της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης.

Το Συμβούλιο της ΕΕ από τον Ιούνιο 2016 αποφάσισε ότι πρέπει να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Ο διάλογος αυτός ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2016 στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της Μπρατισλάβας και θα συνεχισθεί όλο το έτος που διανύουμε στις  Συνόδους Κορυφής της Βαλέτας (Φεβρουάριος 2017) και την επετειακή Σύνοδο της Ρώμης (Μάρτιος 2017). Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Μπρατισλάβας οι κεντρικές πολιτικές στις οποίες η ΕΕ θα έπρεπε να εστιάσει είναι η Μετανάστευση, η Εξωτερική και Εσωτερική Ασφάλεια και η προώθηση της οικονομίας. Σταθμό για το μέλλον της Ευρώπης θα αποτελέσει η διοργάνωση από τη Σουηδία της Κοινωνικής Συνόδου Κορυφής (Νοέμβριος 2017).

Η Ελλάδα και η κυβέρνησή μας πρωτοστατεί στην προσπάθεια ανάδειξης και προβολής πολιτικών που θα προβάλλουν την κοινωνική διάσταση της ΕΕ, συμβάλλουν στην ευημερία των πολιτών της και ενισχύουν το ρόλο της Ευρώπης στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα για τη Σύνοδο των Μεσογειακών χωρών της ΕΕ.

Η Ελληνική Κυβέρνηση επεξεργάζεται θέσεις και προτάσεις για μια καλύτερη Ευρώπη που θα αφουγκράζεται τις ανάγκες και τις ανησυχίες των πολιτών της και θα δίνει λύσεις στα προβλήματά τους. Προς την κατεύθυνση αυτή είμαστε σε συνεργασία με τις ευρύτερες προοδευτικές ευρωπαϊκές δυνάμεις, προκειμένου να επιτύχουμε την αποτύπωση του πολιτικού μας οράματος για την Ευρώπη στο πέρας της συζήτησης για το μέλλον της.

Στόχοι μας είναι η διαμόρφωση νέων συμμαχιών για την προώθηση των κοινωνικών θεμάτων με τις πολιτικές προοδευτικές δυνάμεις, ιδίως με τους σοσιαλδημοκράτες και τους πράσινους. Ένα πρώτο δείγμα γραφής είχαμε στις πρόσφατες εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παράλληλα οφείλουμε να στηρίξουμε πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, όπως για παράδειγμα η καθιέρωση ευρωπαϊκού επιδόματος ανεργίας και η θέσπιση κατώτατου μισθού, υπολογισμένο στη βάση του 60% του μέσου μισθού.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να ενισχυθεί ο ενωσιακός χαρακτήρας και η λογοδοσία των οικονομικών εργαλείων της οικονομικής διακυβέρνησης. Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου αλλά και των Εθνικών Κοινοβουλίων στο λεγόμενο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο». Τα όργανα της ΕΕ, όπως για παράδειγμα το Eurogroup, θα πρέπει να ελέγχονται και να λογοδοτούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ΕΕ πρέπει να έχει ως άμεση προτεραιότητα τα επόμενα χρόνια την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Οφείλουν όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις ειλημμένες αποφάσεις  αλλά κυρίως πρέπει να ισχύουν παγίως δεσμευτικοί κανόνες αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα πρέπει να διαμορφωθεί ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, το οποίο δεν θα επιβαρύνει υπέρμετρα τα κράτη πρώτης υποδοχής.

Η Ευρώπη στην οποία τα παιδιά μας θέλουμε να ζουν δεν θα είναι μόνο οι αριθμοί και οι οικονομικοί δείκτες. Θα πρέπει να είναι η Ευρώπη της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης.

 

Δημοσιεύξθυηκε στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ στις 2/2/2017

 

Share.