Ανακοίνωση της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA) μεταξύ ΕΕ και Καναδά

0

Βρυξέλλες – 03/10/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ανακοίνωση της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA) μεταξύ ΕΕ και Καναδά: «οι Ευρωπαίοι πολίτες μένουν πλήρως απροστάτευτοι απέναντι στις στρατηγικές κερδοφορίας των πολυεθνικών εταιρειών.»

 

Η συνάντηση κορυφής μεταξύ Ε.Ε.-Καναδά και η επικύρωση της διμερούς Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας (CETA), θέτει σε τροχιά εφαρμογής τις διμερείς συμφωνίες που καταργούν και τις ελάχιστες εναπομείνασες εγγυήσεις των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών.

Η CETA αποτελεί την πρώτη από τις τρεις παρόμοιες συμφωνίες στις οποίες εμπλέκεται η Ε.Ε. και οι οποίες οδεύουν προς επικύρωση υπό καθεστώς πλήρους μυστικότητας και αδιαφάνειας (ακολουθούν οι TTIP –Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ– και TISA – Εμπορική Συμφωνία για τις Υπηρεσίες). Κοινός στόχος και των τριών συμφωνιών είναι η παράκαμψη όλων των εθνικών κανόνων που προστατεύουν τα δικαιώματα των λαών της Ευρώπης, προκειμένου να αρθούν και τα πλέον ελάχιστα εμπόδια στη διασφάλιση των υπερκερδών των υπερεθνικών επιχειρήσεων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Με την υπογραφή των συμφωνιών αυτών, οι κανόνες προστασίας της εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα, οι περιβαλλοντικοί κανόνες, οι κανόνες για την ασφάλεια των τροφίμων και τη δημόσια παροχή υπηρεσιών, όπως η υγεία και η παιδεία, καθώς και οι νόμοι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπαίνουν στο περιθώριο και οι Ευρωπαίοι πολίτες μένουν πλήρως απροστάτευτοι απέναντι στις στρατηγικές κερδοφορίας των πολυεθνικών εταιρειών. Οι συμφωνίες αυτές συνιστούν τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις εφαρμογής των πιο ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών εις βάρος του κόσμου της εργασίας και της κοινωνίας των πολιτών σ’ ολόκληρο τον κόσμο.

Τυχόν επικύρωσή τους θα αποτελεί κατάφωρη παραβίαση ακόμη και της δημοκρατικά “ανάπηρης” Ευρωπαϊκής Συνθήκης της Λισσαβώνας, καθώς δεσμεύουν εν κρυπτώ όχι μόνο τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά και τα εθνικά κοινοβούλια σε πεδία που ρητά εξαιρούνται από τις νομοθετικές ευχέρειες του Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου και τις υποχρεωτικά κοινές πολιτικές. Επιπλέον, τέτοιου είδους συμφωνίες επιχειρούν να παρακάμψουν τόσο το Ευρωπαϊκό όσο και τα Εθνικά Κοινοβούλια, επιχειρούν να παρακάμψουν τους λαούς και θέτουν σε αμφισβήτηση ό,τι έχει κατακτηθεί με αγώνες δεκαετιών, θέτοντας σε δοκιμασία τον πολιτισμό τον οποίο προωθεί η ελεύθερη σκέψη και η δημοκρατία.

Το φαινόμενο αυτό θέτει με τον πιο αμείλικτο τρόπο το ερώτημα σε όλους τους λαούς της Ευρώπης: Θα επιτρέψουμε στη δικτατορία των αγορών να καταργήσει τη Δημοκρατία;

Η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση στην κύρωση αυτών των συμφωνιών και καλεί τον ελληνικό Λαό να συμμετάσχει στις 11 Οκτωβρίου 2014, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στην πανευρωπαϊκή κινητοποίηση εναντίον της ΤΤΙΡ και της CETA που αμφισβητούν τις κατακτήσεις δεκαετιών.

 

 

Share.