Ερώτηση σχετικά με την έκθεση Lumina

0
Πρόσφατη έκθεση του ειδικού εισηγητή  των ΗΕ Cephas Lumina (Report  on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights, Addendum, Mission to Greece, UN A/HRC/25/50/Add.1,) διαπιστώνει ότι τα μέτρα λιτότητας που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής υποβαθμίζουν την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύονται από Διεθνείς Συμβάσεις  των ΗΕ, αλλά και από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.
Η Έκθεση συστήνει στους  δανειστές (άρα και την ΕΕ), μεταξύ άλλων: α) να μην παρέχουν βοήθεια υπό όρους άσκησης παρεμβατικών και ταπεινωτικών πολιτικών που υπονομεύουν την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα· β) να συμπεριλάβουν τη μείωση της ανεργίας και της φτώχειας ως μετρήσιμους στόχους στο πρόγραμμα προσαρμογής· γ)να διασφαλίσουν τη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις.
Με αυτά τα δεδομένα, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Πώς σχολιάζει τις θέσεις της Έκθεσης ως προς την παραβίαση δικαιωμάτων και από όργανα της ΕΕ και τις ανωτέρω συστάσεις που απευθύνονται και σε αυτήν;.
2. Τι προτίθεται να πράξει για να παύσει η παραβίαση των δικαιωμάτων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της από την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων;
Share.