Η εξωστρέφεια στην Πράξη

0

Tα τελευταία οκτώ χρόνια, ο ελληνικός λαός δοκιμάσθηκε και αντιμετώπισε τεράστιες θυσίες. Είμαστε ήδη έτοιμοι να αφήσουμε πίσω τα μνημόνια, με μια καθαρή έξοδο τον Αύγουστο, που θα υπηρετήσει το στόχο μίας δίκαιης ανάπτυξης για όλους. Αυτό δεν σημαίνει επιστροφή στο παρελθόν. Προϋπόθεση για την ανάπτυξη είναι ένα νέο παραγωγικό  μοντέλο που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, όπως είναι η γεωγραφική της θέση ως φυσικής γέφυρας μεταξύ Ασίας, Αφρικής και Ευρώπης, η σημαντική της βιοποικιλότητα αλλά, πάνω απ’ όλα, το καταρτισμένο και μορφωμένο εργατικό της δυναμικό. Είμαστε σε καλό δρόμο. Η εξωστρέφεια της οικονομίας βελτιώνεται, με τις εξαγωγές μας να καταγράφουν αύξηση 13% την περασμένη χρονιά. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις κατέγραψαν, επίσης,  ονομαστική αύξηση 69% το 2017, τοποθετώντας την Ελλάδα στη δεύτερη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χώρων που βελτίωσαν τους επενδυτικούς δείκτες.

Στο πλαίσιο αυτό και η αγροτική οικονομία πρέπει να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της και να ξεπεράσει τα προβλήματα του παρελθόντος. Η έμφαση στη δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας, η υιοθέτηση καινοτόμων τρόπων καλλιέργειας, η αξιοποίηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και η εξωστρέφεια των προϊόντων της ελληνικής γης αποτελούν μονόδρομο προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ισχυρό, πλήρως καθετοποιημένο, αγροδιατροφικό μοντέλο.

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπάρξει σταδιακή απεξάρτηση του πρωτογενούς τομέα από τις επιδοτήσεις και οι έλληνες αγρότες να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν ως αυτόνομοι παραγωγοί.  Ο συνδυασμός της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων, της τυποποίησης και της προώθησης αυτών στις διεθνείς αγορές αποτελούν το κλειδί για να ξεπεράσουν οι αγρότες της Μεσσηνίας οποιεσδήποτε αδυναμίες επιβίωσης και να αποκτήσουν δυνατότητες διαπραγμάτευσης μακριά από μεσάζοντες, κερδίζοντας την προστιθέμενη αξία των τυποποιημένων προϊόντων τους.

Αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, είναι να ξεπεραστεί ο κατακερματισμένος χαρακτήρας της αγροτικής μας παραγωγής με τον αγροτικό συνεργατισμό των παραγωγών και τη συνεργασία με  τους μεταποιητές σε ευρύτερα συνεργατικά σχήματα. Προφανώς η πρωτοβουλία για τη συνεργασία  αυτή ανήκει στους ίδιους τους αγρότες. Η πολιτεία όμως  πρέπει να αναλάβει το ρυθμιστικό και συντονιστικό ρόλο που της αναλογεί.

Η κυβέρνηση μας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου παραγωγικού μοντέλου που προωθεί, αναλαμβάνει παρόμοιες πρωτοβουλίες και στο νομό μας.  Ήδη το Υπουργείο Εξωτερικών, Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν συμφωνήσει σε μία κοινή δράση για την ανάπτυξη του κλάδου του ελαιολάδου στη Μεσσηνία. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να ανακοινωθούν συγκεκριμένες χρηματοδοτικές δράσεις που θα στοχεύουν στη συνεργασία αγροτικών επιχειρήσεων και συνεργατικών σχημάτων, στη συμβολή της έρευνας στις καλλιέργειες καθώς και σε άλλα κίνητρα βελτίωσης της αγροτικής οικονομίας.

Το Σάββατο 31η Μαρτίου και ώρα 18.30 θα γίνει στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας εκδήλωση με θέμα “Η Εξωστρέφεια στην Πράξη”. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιασθούν τα σχέδια δράσης για τη συνεργασία των συνεταιριστών και όλων των παραγωγών ελαιολάδου της Μεσσηνίας καθώς και σχέδια για τη σύνδεση τους με φορείς όπως   το ΤΕΙ Πελοποννήσου και ο  τομέας  Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η  εξωστρέφεια πρέπει να πάψει να είναι σύνθημα και να γίνει πράξη. Πράξη που θα συμβάλει στην άμεση βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των αγροτών,  στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου και τη βελτίωση της εθνικής ανταγωνιστικότητας.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στον τύπο της Μεσσηνίας στις 24/3/2018
Share.