Κοινό Άρθρο κ. Γ. Κατρούγκαλου, Υπουργού Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και κας E. Zaharieva, Αντιπροέδρου της κυβέρνησης και αρμόδιας για τη δικαστική μεταρρύθμιση και Υπουργού Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας

0

Με αφορμή την παράδοση της σκυτάλης της προεδρίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) από τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας στην Ελληνική Δημοκρατία, θα θέλαμε να επαναδιατυπώσουμε εν συντομία τη γεωστρατηγική σημασία του ΟΣΕΠ ως αποτελεσματικού οχήματος για την προώθηση και την εδραίωση ενός μοντέλου και μιας κουλτούρας συνεργασίας και συνέργειας μεταξύ των κρατών μελών του αλλά και πέραν του Οργανισμού.

Η ίδρυση του ΟΣΕΠ το 1992 βασίστηκε στην πεποίθηση ότι η στενότερη οικονομική συνεργασία μεταξύ των κρατών της Μαύρης Θάλασσας θα ενίσχυε την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή. 27 χρόνια αργότερα, ο ΟΣΕΠ, αποτελώντας μοναδικό στο είδος του μοντέλο οικονομικής συνεργασίας, απέδειξε ότι είναι μια αξιόπιστη και χρήσιμη πλατφόρμα διαλόγου και δράσης στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, η οποία συμβάλλει στη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής, παρά τις πολυάριθμες προκλήσεις σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο και σε θέματα ασφάλειας. Πράγματι, ο ΟΣΕΠ λειτούργησε και θα συνεχίσει να λειτουργεί ως το ενδεδειγμένο φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων και την ουσιαστική συνεργασία.

Μέσω της πραγματοποίησης πολυάριθμων συναντήσεων σε διάφορους τομείς συνεργασίας, ο ΟΣΕΠ συνεχίζει να προσφέρει ευκαιρίες για διάλογο μεταξύ των αρμόδιων για τη χάραξη πολιτικής, καθώς και για την υλοποίηση στοχευμένων έργων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων στο υψηλότερο επίπεδο, αποτελώντας υπόδειγμα για την επίτευξη αλληλοκατανόησης, συμβάλλοντας άμεσα ως εκ τούτου στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Ούσα πεπεισμένη ότι η ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας συνεχίζει να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες συνεργασίας και εποικοδομητικής διάδρασης (το ακρως ταιριαστό με αυτό το πνεύμα λογότυπο της βουλγαρικής προεδρίας είναι, άλλωστε, «Θάλασσα Ευκαιριών»!), η απερχόμενη βουλγαρική προεδρία συνέβαλε επιτυχώς στην υλοποίηση της Οικονομικής Ατζέντας του ΟΣΕΠ, έχοντας προγραμματίσει δύο υπουργικές συναντήσεις, καθώς και άλλες σημαντικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, με αυτό τον τρόπο ενισχύοντας περαιτέρω τη συνεργασία και τις συνέργειες στους κόλπους του Οργανισμού.

Μεταξύ των κοινών, μόνιμων προτεραιοτήτων αμφότερων κρατών μελών συγκαταλέγονται η αύξηση της αποτελεσματικότητας του ΟΣΕΠ και η περαιτέρω ενίσχυση του προσανατολισμένου χαρακτήρα του, μέσω επίσης της συνεργασίας του με άλλους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, η απερχόμενη βουλγαρική προεδρία υποστήριξε σθεναρά τη συνεχιζόμενη επιτυχή συνεργασία με την ΕΕ, ενώ η επερχόμενη προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι αποφασισμένη να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση.

Σε αυτό το πνεύμα, θα θέλαμε να εκφράσουμε την εκτίμησή μας για τις πρωτοβουλίες της Μόνιμης Διεθνούς Γραμματείας (PERMIS) του ΟΣΕΠ και ειδικότερα για τις πρωτοβουλίες εκείνες που διευκολύνουν τη συμμετοχή του ΟΣΕΠ σε κοινά έργα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής και του προγράμματος για τη Γαλάζια Ανάπτυξη (Facility for Blue Growth).

Ταυτοχρόνως, πιστεύουμε ότι τα κράτη μέλη του ΟΣΕΠ θα πρέπει να ενισχύσουν περαιτέρω τα υφιστάμενα εσωτερικά χρηματοδοτικά εργαλεία, μέσω, αφενός, της αντιμετώπισης του επί μακρόν εκκρεμούς ζητήματος της αναχρηματοδότησης του Μέσου Προώθησης Έργων (Project Promotion Facility – PDF) και, αφετέρου, μέσω της ουσιαστικής συμμετοχής στις δραστηριότητες του Μέσου Προώθησης Έργων στη Μαύρη Θάλασσα (Black Sea Project Promotion Facility – BSPPF).

Επιπλέον, με βάση την έως τώρα εμπειρία, ο Οργανισμός μας θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα βελτίωσης των επιδόσεων των Ομάδων Εργασίας του ΟΣΕΠ, οι οποίες παραμένουν η κινητήρια δύναμη των δραστηριοτήτων του Οργανισμού. Προς αυτό το σκοπό, η ενεργή συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τα αρμόδια Υπουργεία στις συναντήσεις των διάφορων Ομάδων Εργασίας αποτελεί προτεραιότητα στην οποία θα εξακολουθήσει επίσης να εστιάζει η επερχόμενη ελληνική προεδρία.

Υποστηρίζουμε το έργο των συνδεδεμένων οργάνων του ΟΣΕΠ (Κοινοβουλευτική Συνέλευση, Επιχειρηματικό Συμβούλιο, Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου, Τράπεζα Εμπορίου και Αναπτύξεως Ευξείνου Πόντου) και διατηρούμε την πρόθεση να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία μαζί τους, συντονίζοντας ειδικότερα τις κοινές μας προσπάθειες για την επίτευξη των κοινών στόχων της οικογένειας του ΟΣΕΠ.

Σήμερα, μπορούμε αναμφίβολα να υποστηρίξουμε ότι ο ΟΣΕΠ είναι η αρχαιότερη, η πλέον ανοικτή σε όλους και η θεσμικά ωριμότερη περιφερειακή οντότητα για την προώθηση της οικονομικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Ταυτοχρόνως, έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για το διάλογο και την κατανόηση σε αυτή τη γεωστρατηγική περιοχή, βασίζοντας τις δράσεις του στις αρχές του μη αποκλεισμού, της διαφάνειας και της περιφερειακής κυριότητας.

Share.