Κοινό Ανακοινωθέν Τριμερούς Υπουργικής Συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας, της Κύπρου και της Παλαιστίνης (Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2018)

0

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Υπουργός Εξωτερικών και Αποδήμων της Παλαιστίνης, Δρ Riad Malki, είχαν σήμερα τριμερή συνάντηση στην Αθήνα.

Οι τρεις Υπουργοί διεξήγαγαν ευρεία συζήτηση επί ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και του αντικτύπου αυτών στην ευρύτερη περιοχή, του παλαιστινιακού ζητήματος και του κυπριακού ζητήματος, καθώς και επί άλλων τομέων για μελλοντική τριμερή συνεργασία.

Οι Υπουργοί εξέφρασαν εκ νέου την πίστη τους στις προοπτικές της εν λόγω τριμερούς συνεργασίας προς όφελος των λαών τους και της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

Εξέφρασαν την ικανοποίησή τους αναφορικά με το γεγονός ότι προσδιορίστηκαν κύριοι τομείς προτεραιότητας για τη συνεργασία των τριών χωρών σε επίπεδο αξιωματούχων, ήτοι οι τομείς της οικονομίας και της ανάπτυξης, της γεωργίας, του τουρισμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της εκπαίδευσης, καθώς και κατάρτισης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας στον τομέα πολιτικής προστασίας. Ειδικότερα ως προς την οικονομία, επικεντρώθηκαν στην Βιομηχανία και τις Μ-ΜΕ και εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να διερευνήσουν τη δυνατότητα ανάληψης σχετικών κοινών δράσεων.

Οι Υπουργοί εξέφρασαν τη δέσμευσή τους να εντατικοποιήσουν τις διαβουλεύσεις τους προκειμένου να υποβάλουν, έως τη σύγκληση της επόμενης τριμερούς συνάντησης, συγκεκριμένες προτάσεις δράσεων με σημαντική προστιθέμενη αξία για τη συνολική τριμερή συνεργασία στους τομείς προτεραιότητας. Προς αυτό το σκοπό, έδωσαν οδηγίες στους αντίστοιχους αξιωματούχους να προβούν στις σχετικές ενέργειες σε συνδυασμό με τα διάφορα Υπουργεία.

Υπογράμμισαν τη σημασία της στενής συνεργασίας όσον αφορά την αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας και την εφαρμογή της Κοινής Ευρωπαϊκής Στρατηγικής, για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της τοπικής συμμετοχής.

Υπογράμμισαν τη σημασία της Ένωσης για τη Μεσόγειο ως ενός μοναδικού πλαισίου περιφερειακής συνεργασίας και εξέφρασαν τη βούλησή τους να εξετάσουν τρόπους προώθησης συνεργειών και συνέχισης της συνεργασίας και στο πλαίσιο της υλοποίησης έργων.

Επιπλέον, υπογράμμισαν τον σημαντικό ρόλο του Ιδρύματος Άννα Λιντ στην προώθηση της συνεργασίας σε τομείς όπως ο πολιτισμός, η νεολαία και η αντιμετώπιση του εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης.

Υπογράμμισαν την ανάγκη διοργάνωσης της πρώτης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής το ταχύτερο δυνατό.

Οι Υπουργοί επαναδιατύπωσαν τη δέσμευση των κυβερνήσεών τους έναντι αμοιβαία αποδεκτών, πολιτικών λύσεων με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, σε όλες τις περιφερειακές κρίσεις, επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα των ΗΕ. Υπογράμμισαν, επίσης, ότι η αρχή που καθοδηγεί το μηχανισμό τριμερούς συνεργασίας είναι η ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Συμφώνησαν να εντατικοποιήσουν τις κοινές προσπάθειες των μετριοπαθών παικτών για την αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της ξενοφοβίας, του εξτρεμισμού, της ριζοσπαστικοποίησης και της υποκίνησης της βίας, σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της, για την αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών και την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας, της διαρκούς σταθερότητας και ευημερίας.

Τα Μέρη εξέφρασαν την υποστήριξή τους στη λύση των δύο Κρατών, στη βάση των συνόρων της 4ης Ιουνίου 1967, η οποία θα οδηγεί στη δημιουργία ενός κυρίαρχου, ανεξάρτητου, βιώσιμου και με εδαφική συνέχεια κράτους της Παλαιστίνης, με πρωτεύουσα τα ανατολικά Ιεροσόλυμα, το οποίο θα συνυπάρχει σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας με το Ισραήλ και τους γείτονές του. Η περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια μπορούν να υπηρετηθούν καλύτερα μέσω μιας λύσης που θα λαμβάνει υπόψη τα ζητήματα ασφαλείας τόσο του Ισραήλ όσο και της Παλαιστίνης. Επιπλέον, συμφώνησαν ότι η επίτευξη λύσης θα πρέπει να γίνει μέσω διαπραγματεύσεων, επί τη βάσει των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ, των Αρχών της Μαδρίτης -περιλαμβανομένης της αρχής «γη αντί ειρήνης»- του Οδικού Χάρτη και των προηγούμενων συμφωνιών των Μερών.

Οι Υπουργοί συμφώνησαν να ανταλλάξουν απόψεις και να συνεργαστούν στενά προς αυτό το σκοπό.

Οι Υπουργοί εξέφρασαν τη στήριξή τους στις εν εξελίξει προσπάθειες, στο πλαίσιο των καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, για επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας προς την επίτευξη μιας δίκαιης, συνολικής και λειτουργικής λύσης του κυπριακού ζητήματος, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το Διεθνές Δίκαιο και τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ, η οποία θα επανενώσει τη νήσο και θα διαφυλάξει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου.

Υπογράμμισαν ότι οι ειρηνευτικές συμφωνίες σε όλες τους τις πτυχές, των ρυθμίσεων ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων, θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου.

 

Share.