Κύρωση της Ενισχυμένης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν

0

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ΄ – ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

12 Οκτωβρίου 2017

 

«Κύρωση της Ενισχυμένης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν»

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών):

Νομίζω, ότι τα γενικά χαρακτηριστικά της σύμβασης που θα κυρώσουμε έχουν, ήδη, σε πολύ σημαντικό βαθμό περιγραφεί. Ανήκει στην νέα κατηγορία συμφωνιών που συνάπτει η Ε.Ε. και δεν περιλαμβάνει μόνο προβλέψεις για το εμπόριο, αλλά γενικότερες ρυθμίσεις για την εμβάθυνση και της πολιτικής, αλλά και της οικονομικής συνεργασίας.

Να πω εκ των προτέρων, ότι συμφωνώ με τις τελευταίες παρατηρήσεις του συνάδελφου και φίλου, κ. Δρίτσα, ότι μολονότι θεωρητικά αυτός ο νέος τύπος συμβάσεων εξασφαλίζει και τη συμμόρφωση των προσανατολισμών των κρατών, με τα οποία συνάπτονται οι σχέσεις αυτές και με άλλες αρχές της Ε.Ε., όπως είναι τα κοινωνικά δικαιώματα, όπως είναι ο εκδημοκρατισμός, ακριβώς, επειδή η επικρατούσα αντίληψη αυτή τη στιγμή στην Ε.Ε. δεν είναι ούτε υπέρ της εργασίας και σε πολύ μεγάλο βαθμό αφίσταται από αυτό που θεωρούμε ευρωπαϊκό- κοινωνικό μοντέλο αναφοράς. Αυτό δεν αποτυπώνεται συχνά στις σχετικές συμφωνίες.

Παρόλα αυτά, όπως επεσήμαναν οι περισσότεροι εισηγητές είναι προς όφελος και των δύο λαών, και του λαού του Καζακστάν και του ελληνικού λαού, η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας για τους λόγους που θα εκθέσω στη συνέχεια.

Πέραν του ότι η εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων της Ε.Ε. και του Καζακστάν αποτελεί ένα τμήμα της γενικότερης προσπάθειας να οικοδομηθούν οικονομικές σχέσεις της Ευρώπης στο χώρο της Ευρασίας, το Καζακστάν είναι χώρα που βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο στο μεταίχμιο προσπαθειών ολοκλήρωσης. Συμμετέχει στην Ευρασιατική Ένωση, που αποτελεί την προσπάθεια της Ρωσίας και των πρώην χωρών της Σοβιετικής Ένωσης που συνομιλούν μαζί της, να διαμορφώσουν μια ενιαία αγορά, συνομιλεί όμως και με την Ε.Ε..

Από αυτή την άποψη, μπορεί να αποτελέσει και για τη δική μας χώρα γέφυρα στην προσπάθεια να συνδέσουμε αυτούς τους δύο οικονομικούς χώρους. Υποδέχομαι και χαιρετίζω τις προτάσεις του κ. Κεδίκογλου για την ανάγκη, ειδικά στο χώρο της Ευρασιατικής Ένωσης, να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας. Αναφέρω ότι η χώρα μας είναι η πρώτη που έχει προβεί σε κοινή δήλωση με την Ευρασιατική Ένωση τον Ιούνιο που μας πέρασε για την ανάγκη να προωθήσουμε την οικονομική συνεργασία στο πλαίσιο πάντα και των αντίστοιχων υποχρεώσεων που έχουμε με την Ε.Ε.. Διότι, όπως ξέρετε, ο μείζων εταίρος της Ευρασιατικής Ένωσης είναι η Ρωσία, προς την οποία ισχύουν κυρώσεις που τις θεωρούμε μεν, ως χώρα, αντιπαραγωγικές, εφαρμόζονται όμως και ισχύουν.

Επίσης, υπάρχουν και οι γενικότερες δεσμεύσεις της Ε.Ε. ως προς την αποκλειστική αρμοδιότητα που έχει η Ένωση για τη σύναψη εμπορικών σχέσεων. Όμως, λαμβανομένων υπόψη όλων αυτών των παραμέτρων, θεωρούμε ότι η σχέση με το Καζακστάν και με την Ευρασιατική Ένωση είναι ένα από τα προνομιακά πεδία προώθησης της οικονομικής μας διπλωματίας.

Αυτό καθαυτό το Καζακστάν, όπως σωστά αναφέρθηκε, αποτελεί ένα φιλικό ιστορικό χώρο από πολλά χρόνια, από τη στιγμή που κέρδισε ή έχει την ανεξαρτησία του εδώ και είκοσι πέντε χρόνια, προνομιακές και φιλικές σχέσεις μαζί του έχουμε. Γιορτάζουμε τώρα αυτή τη σημαντική επέτειο και στις διμερείς επαφές που έχουμε και που θα συνεχιστούν – 4 Δεκεμβρίου πρόκειται να επισκεφτώ την Αστάνα – υπάρχει και από τις δύο πλευρές πρόθεση περαιτέρω εμβάθυνσης.

Θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά στις κριτικές σκέψεις των κομμάτων που δήλωσαν ότι δεν θα υπερψηφίσουν. Προφανώς, δεν αναφέρομαι στις γενικότερες πολιτικές τους τοποθετήσεις, αλλά σε ειδικότερα θέματα. Τέθηκε ένα ερώτημα από τον κ. Κούζηλο, εάν ενισχύονται με την συνθήκη αυτή και ανάλογες συνθήκες οι χώρες του νότου στην Ε.Ε. και μήπως οι συνθήκες συντελούν στην ανισομέρεια της ισχύος. Ότι υφίσταται ένα μεγάλο ζήτημα άνισης κατανομής του οφέλους από την ευρωπαϊκή ενοποίηση, λόγω σημαντικών ελλειμμάτων της αρχιτεκτονικής της ευρωζώνης, είναι πράγμα αναμφισβήτητο. Εμείς, όμως, επειδή ακριβώς είμαστε προνομιακοί συνομιλητές της Ρωσίας και του χώρου της Ευρασίας για ιστορικούς λόγους, μόνο να κερδίσουμε έχουμε, όσο εμβαθύνουμε την οικονομική μας σχέση με τον ευρύτερο αυτό χώρο.

Θα έλεγα γενικότερα ότι πρέπει να πάψουμε να θεωρούμε τον ευρωπαϊκό νότο ως τον φτωχό συγγενή. Αν σκεφτείτε τώρα, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, οι χώρες του νότου, αυτές που προσπαθούμε, και στο πλαίσιο της περιφερειακής συνεργασίας που συνιστά η Διάσκεψη της Μεσογείου, να φέρουμε στο τραπέζι του κοινού προγραμματισμού, συγκεντρώνουν στους κόλπους τους την δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης. Δηλαδή, κάθε άλλο παρά μικροί παίκτες αποτελούν.

Ως προς τις παρατηρήσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, εφόσον καπιταλιστικές οικονομίες υπάρχουν εκατέρωθεν, προφανώς, εμβάθυνση των καπιταλιστικών σχέσεων εξυπηρετούν παρόμοιες συνθήκες. Όμως, η οικονομική ολοκλήρωση αυτή καθαυτή, δηλαδή, η δυνατότητα συνεργασιών διαφόρων χωρών, είναι προοδευτική τάση, ακριβώς γιατί στο επίπεδο των παραγωγικών δυνάμεων και όχι των παραγωγικών σχέσεων, επιτρέπει έναν συντονισμό τέτοιο, που στο μέλλον σε άλλες σχέσεις παραγωγής, θα εξυπηρετήσει τους λαούς αυτών των περιοχών.

Γι’ αυτόν το λόγο άλλωστε και σοσιαλιστικές χώρες, όπως η Κούβα, προσπαθούν να συνάπτουν παρόμοιες σχέσεις συνεργασίας και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα.

Ενόψει, λοιπόν, όλων των παραπάνω και με τις ευχαριστίες μου για το υψηλό επίπεδο της συζήτησης και την ενημέρωσή των εισηγητών για τα αρκετά εξειδικευμένα θέματα, που περιλάμβανε αυτή η Συνθήκη, αυτή η ενισχυμένη Συμφωνία εταιρικής σχέσης, προτείνω σε όλους να προχωρήσουν στην υπερψήφιση του σχεδίου νόμου στην Ολομέλεια, ώστε να κυρωθεί το συντομότερο δυνατό.

Share.