Ομιλία του Γιώργου Κατρούγκαλου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, 17-12-2020

0

Ομιλία του Γιώργου Κατρούγκαλου στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Παρουσίαση, από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ. Ιωάννη Σαρμά, του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων για το έτος 2021, σύμφωνα με τα άρθρα 343 του ν.4700/2020 και 43Α του Κ.τ.Β., όπως ισχύει.» (17-12-2020).

 

Share.