Παράνομοι τίτλοι σπουδών από ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης

0

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένας ελεγκτικός μηχανισμός της πολιτείας που να πιστοποιεί την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης ή τη νομιμότητα των εκδιδόμενων τίτλων στην ιδιωτική τυπική (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) εκπαίδευση. O εκπρόσωπος των κοινωνικών εταίρων στην Επιτροπή Αντιστοίχισης του EQF με το NQF προσκόμισε ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία, που αποδεικνύουν ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εκδοθεί χιλιάδες παράνομοι τίτλοι σπουδών από ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων χρησιμοποιούνται σήμερα από τους κατόχους τους ως προσόν πρόσληψης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και την Ε.Ε.

Με αφορμή την καταγγελία του εκπροσώπου των κοινωνικών εταίρων, η Επιτροπή ζήτησε τον Ιούνιο από την ελληνική πλευρά να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και τη νομιμότητα της έκδοσης τίτλων από ιδιωτικούς φορείς. Μέχρι σήμερα το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας δεν έχει λάβει κανένα μέτρο και οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων έχουν αποχωρήσει από τις εργασίες της Επιτροπής Αντιστοίχισης.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Τι προτίθεται να πράξει ώστε να διασφαλιστούν συνθήκες διαφάνειας και νομιμότητας στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα;

2. Τι προτίθεται να πράξει ώστε να περιφρουρηθεί η κατοχυρωμένη ισονομία ανάμεσα σε μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε.;

Share.