ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΣΤΟ 5ο e-GOVERNMENT FORUM

0

Η Δημόσια Διοίκηση εδώ και επτά δεκαετίες προσπαθεί να εκσυγχρονιστεί. Όμως εξ’όσων φαίνεται οι προσπάθειες πέφτουν στο κενό, καθώς η Δημόσια Διοίκηση όλα αυτά τα χρόνια επηρεάζεται από την διαπλοκή και τις πολιτικές πιέσεις που εξυπηρετούσαν διάφορα γνωστά συμφέροντα και πελατειακές σχέσεις.

Η νέα κυβέρνηση απαλλαγμένη από κάθε σχέση που υποκρύπτει διαπλοκή και πελατειακές σχέσεις καταβάλει ήδη σημαντικές και συντονισμένες προσπάθειες για μια Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία της Δημοκρατίας, του Δημόσιου συμφέροντος και του Έλληνα πολίτη.

Προς την κατεύθυνση αυτή αξιοποιεί άμεσα τις διαδικασίες και τα μέσα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Πληροφορικής και των Ψηφιακών Επικοινωνιών.

Ένα από τα σημαντικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται είναι η Διαλειτουργικότητα, όπου μέσω αυτής θα είναι δυνατόν να επικοινωνούν ψηφιακά όλα τα συστήματα πληροφορικής του Δημόσιου Τομέα.

Κύριος στόχος είναι η αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη και η αύξηση της παραγωγικότητας της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος και της Οικονομίας.

Ήδη για την εξυπηρέτηση του πολίτη αποφασίσαμε την ανεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, όπως και σειρά άλλων μέτρων που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των Δημόσιων Υπηρεσιών όπως :

– η ολοκλήρωση του «Σύζευξις» μέσω του οποίου θα επικοινωνούν 35 χιλιάδες κτίρια Δημοσίων υπηρεσιών.

– ο μετασχηματισμός των ΚΕΠ σε ηλεκτρονικές πύλες εξυπηρέτησης του πολίτη

– η κάρτα πολίτη η οποία θα ξεκινήσει πιλοτικά και θα εφαρμοστεί σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα που παρέχονται σε  κοινωνικές ομάδες.

Ουσιαστικά η Κυβέρνηση αξιοποιεί την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση για :

– την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών

– την αύξηση της παραγωγικότητας της Δημόσιας Διοίκησης

– την εξυπηρέτηση του πολίτη

– την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για την ενίσχυση των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

 

Share.