Φορολογική συμφωνία Ελλάδας-Ελβετίας

0
Η ελληνική κυβέρνηση, εδώ και 4 χρόνια, επιδιώκει να συνάψει διμερή φορολογική συμφωνία με την Ελβετία, στα πρότυπα των αντίστοιχων συμφωνιών που επέτυχαν η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η διμερής συμφωνία θα προβλέπει τη φορολόγηση των καταθέσεων ελλήνων σε ελβετικές τράπεζες, με αντάλλαγμα τη διατήρηση του τραπεζικού απορρήτου.
Με δεδομένη την αναθεώρηση της Οδηγίας του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των καταθέσεων (2014/48/ΕΕ), καθώς επίσης, τις αναθεωρήσεις των φορολογικών συμφωνιών ΕΕ-Ελβετίας, που ενδέχεται να ολοκληρωθούν στο τέλος του 2014, ερωτάται η Επιτροπή:
1) Είναι ικανοποιημένη από την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας, αναφορικά με τη φορολόγηση των ελληνικών καταθέσεων; Πιστεύει ότι το συγκεκριμένο μοντέλο φορολογικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας, είναι συμβατό με την κοινοτική νομοθεσία;
2) Διαθέτει στοιχεία σχετικά με τη, μέχρι τώρα, εφαρμογή της Οδηγίας για τη φορολόγηση των καταθέσεων και συγκεκριμένα το ύψος των κεφαλαίων που έχει αποδώσει η Ελβετία στα κράτη μέλη της ΕΕ, ανά κράτος μέλος;
Share.