Κατηγορία: Ευρωβουλή

Συμμετέχει στις εξής Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Συνταγματικών Υποθέσεων (Συντονιστής της Ομάδας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς), Τουρισμού και Μεταφορών, Διεθνούς Εμπορίου και Δημοκρατίας και Εκλογών. Συμμετέχει επίσης και στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες με τις ΗΠΑ, την Κορέα και την Αλβανία.

1 2