Κατηγορία: Ευρωβουλή

Συμμετέχει στις εξής Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Συνταγματικών Υποθέσεων (Συντονιστής της Ομάδας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς), Τουρισμού και Μεταφορών, Διεθνούς Εμπορίου και Δημοκρατίας και Εκλογών. Συμμετέχει επίσης και στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες με τις ΗΠΑ, την Κορέα και την Αλβανία.

Ερωτήσεις
0 Έλεγχος συμμόρφωσης της Ελλάδας προς τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Στο προοίμιο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, επιβεβαιώνεται η προσήλωση στα “δικαιώματα που απορρέουν από […] τους Κοινωνικούς Χάρτες που έχουν…